Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

       Gdzie możesz znaleźć pomoc

       Definicja przemocy w rodzinie

       Rodzaje przemocy

       Cykl przemocy

       Mity i stereotypy dotyczące przemocy

       Przemoc wobec dzieci

       Formy pomocy udzielanej osobom doznającym przemocy domowej

       Polskie prawo o przemocy w rodzinie

 
Telefony ogólnopolskie alarmowe, interwencyjne  oraz informacyjne

 

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  - tel. 800-12-00-02

                                                                                          telefon czynny całą dobę

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży -  tel. 116-111

pn-sb 12.00-22.00

Bezpłatny numer dla dzieci - tel. 800 – 12 – 12 – 1

godz.  8.15-20.00

Kryzysowy telefon zaufania - 116-23.

 

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci  - tel. 800-100-100

   Bezpłatna, anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

- tel. 22 – 499 – 37 – 33;       pn-pt  9.00- 15.00

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy

- tel. 22  845 – 12 – 12          pn - pt 8.00 - 16.00

Policja - 997; jednolity nr alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej - 112.

Poradnia telefoniczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie - 22 668-70-00.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dzieci Niczyje - 116-111.

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates