Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

 

Na podstawie art. 36 a ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 719), podaje się do publicznej wiadomości jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony przez PCPR Gostynin.

 

Rejestr jest dostępny do wglądu w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin w godzinach  urzędowania.

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates