e-PUAP

włącz .

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna skrzynka podawcza Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

e-PUAP

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates