Wniosek o wydanie karty parkingowej

włącz .

pdf1   Wniosek o wydanie karty parkingowej.

WNIOSKI:

włącz .

pdf1  Wniosek o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.
pdf1  Wniosek o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
pdf1  Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
pdf1  Wnioski o przyznanie dofinasowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
pdf1  Wnioski o dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier
w komunikowaniu się.
pdf1  Wniosek o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych i technicznych.

WNIOSKI O WYDANIE ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

włącz .

pdf1   Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci.

pdf1   Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

pdf   Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates