Zapytanie ofertowe - kurs komputerowy

włącz .

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA KURSU KOMPUTEROWEGO

 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją projektu "Lepszy start" w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia kursu komputerowego dla uczestników projektu "Lepszy start".

Szczegóły oferty...

Załączniki...     

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates