Nowa strona internetowa PCPR

włącz .

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje,

iż wszystkie aktualności będą zamieszczane na nowej stronie www PCPR, pod adresem: 

www.pcprgostynin.eu

 

 

Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

włącz .

Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych 

   Informujemy, iż w dniu 21.05.2018 r. (tj. poniedziałek) w godzinach 1530- 1630 w sali rehabilitacyjnej Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a będzie miał dyżur Powiatowy Rzecznik Osób Niepełnosprawnych. 

 

Zapytanie ofertowe- program korekcyjno-edukacyjny w 2018 r.

włącz .

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PROGRAMU KOREKCYJNO-EUKACYJNEGO

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia w 2018 r. programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Zapytanie ofertowe...

Załączniki...

 

Zapytanie ofertowe - kursy zawodowe

włącz .

 

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursów zawodowych

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją projektu "Lepszy start" w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia kursów/szkoleń zawodowych dla uczestników projektu "Lepszy start".

Zapytanie ofertowe...

Załączniki do zapytania ofertowego...

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

włącz .

         

      Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie,

ul. Ozdowskiego 1a

09-500 Gostynin.

Szczegóły...

Informacja

włącz .

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje,

iż dzień 30 marca 2018 r. (tj. piątek) jest dniem wolnym od pracy.

 

 

NIE! - dla wykluczenia

włącz .

Uwaga Studenci!

włącz .

   UWAGA STUDENCI!

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Modułu II, tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - będą przyjmowane w terminie 01.03.2018r. - 30.03.2018r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

    Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej w zakładce "Aktywny Samorząd" lub w siedzibie PCPR, przy ul. Ozdowskiego 1A.

Wynik zapytania ofertowego - kurs językowy

włącz .

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na przeprowadzenie indywidualnych zajęć

z zakresu nauki języka angielskiego oraz języka niemieckiego

dla uczestników projektu "Lepszy start".

 

         Wynik zapytania...

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates