Wynik zapytania ofertowego - inspektor nadzoru budowlanego w 2018 roku

Dominika Molik włącz .

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na pełnienie w roku 2018 nadzoru nad 

robotami budowlanymi w związku z likwidacją barier architektonicznych i technicznych

u osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie powiatu gostynińskiego.

 

               Wynik zapytania...

Dzień Otwarty w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w Płocku, Zapraszamy!

Dominika Molik włącz .

Wynik zapytania ofertowego - kurs prawa jazdy kategorii B

Dominika Molik włącz .

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

dla uczestników projektu "Lepszy start"

 Wynik zapytania ofertowego:...

 

Zapytanie ofertowe - kurs językowy

Dominika Molik włącz .

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE  PRZEPROWADZENIA KURSU JĘZYKOWEGO 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją projektu „Lepszy start” w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, poszukuje 2 lektorów języka angielskiego oraz 1 lektora języka niemieckiego do przeprowadzenia indywidualnego kursu j.angielskiego i j. niemieckiego. 

Szczegóły oferty...

Załączniki...

 

Zapytanie ofertowe - inspektor nadzoru budowlanego na rok 2018

Dominika Molik włącz .

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na pełnienie w 2018 roku funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi, w związku z likwidacją barier architektonicznych u osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie powiatu gostynińskiego.

 

Szczegóły zapytania ofertowego z załącznikami…

 

Zapytanie ofertowe - prawo jazdy kat. B

Dominika Molik włącz .

 

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kategorii B.

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją projektu "Lepszy start" w ramach Osi priorytetowej IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B dla 10 uczestników projektu.

Zapytanie ofertowe...

Załączniki...

 

Wynik zapytania ofertowego - kurs zawodowy - operator koparko-ładowarki

Dominika Molik włącz .

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu operator koparko-ładowarki kl. III

dla uczestnika projektu "Lepszy start".

Wynik zapytania...

 

Wynik zapytania ofertowego - kurs zawodowy - wózki widłowe

Dominika Molik włącz .

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu kierowca wózków widłowych

dla uczestników projektu "Lepszy start".

Wynik zapytania...

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego - usługa sprzątania

włącz .

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na usługę sprzątania.

Informacja...

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates