Zapytanie ofertowe - warsztaty poradnictwa prawnego

Dominika Molik włącz .

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW PORADNICTWA PRAWNEGO 

                 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją projektu "Lepszy start" w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów poradnictwa prawnego.

Szczegóły zapytania ofertowego...  

Załączniki...

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy

Dominika Molik włącz .

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

 

Dnia 20-07-2017r. (czwartek) o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy. Miejsce spotkania to siedziba PCPR – u przy ulicy Ozdowskiego 1a w Gostyninie.

Program przeznaczony jest dla osób, które doświadczają przemocy i związanych z nią trudnych doświadczeń. Grupa ma charakter otwarty i cykliczny – spotkania będą odbywać się w każdy trzeci czwartek miesiąca (1 raz w miesiącu o godzinie 16.00).

Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i bezpłatne.

Głównym celem grupy wsparcia jest podejmowania działań w kierunku zatrzymania i przeciwdziałania przykrym konsekwencjom przemocy w rodzinie poprzez np: zwiększanie świadomości przysługujących praw, umacnianie poczucia własnej wartości, pogłębianie wglądu w trudne sytuacje, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, odnajdywanie poczucia wsparcia wśród osób doświadczających podobnych trudności.

Zapraszamy!

 

Ogłoszenie - nabór kandydatów na rodziny zastępcze

Dominika Molik włącz .

  

RODZINA NA ZASTĘPSTWO

MIŁOŚĆ NA ZAWSZE

I TY MOŻESZ STWORZYĆ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

poszukuje rodzin chętnych przyjąć na siebie obowiązki rodziców zastępczych.

     Ogłaszamy nabór kandydatów gotowych stworzyć jedną z form opieki zastępczej       

dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą dalej przebywać ze swoimi rodzicami biologicznymi.

 Osoby zainteresowane zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu         

dla kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka

lub dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

 

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: 8 września 2017r.

Powiat Gostyniński zapewni świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania przyjętego do rodziny dziecka.

 

Jeśli jesteś zainteresowany prosimy o kontakt:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

ul. Ozdowskiego 1A, 09 – 500 Gostynin

tel. 24 235 22 92

 

Wynik zapytania ofertowego - kurs komputerowy

Dominika Molik włącz .

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu komputerowego dla uczestników projektu "Lepszy start".

 

Wynik zapytania ofertowego...

Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

Dominika Molik włącz .

Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych 

   Informujemy, iż w dniu 10.07.2017r. (tj. poniedziałek) w godzinach 1600- 1730 w sali rehabilitacyjnej Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a będzie miał dyżur Powiatowy Rzecznik Osób Niepełnosprawnych.

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

Dominika Molik włącz .

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na usługę z zakresu sprzątania i utrzymania

w czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy PCPR-u.

Wynik zapytania ofertowego....

 

Zapytanie ofertowe - kurs komputerowy

Dominika Molik włącz .

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA KURSU KOMPUTEROWEGO

 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją projektu "Lepszy start" w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia kursu komputerowego dla uczestników projektu "Lepszy start".

Szczegóły oferty...

Załączniki...     

 

Zapytanie ofertowe - usługa sprzątania

Dominika Molik włącz .

   

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów i korytarzy PCPR-u.

Szczegóły zapytania ofertowego...

Załącznik nr 1...

Zapraszamy

Dominika Molik włącz .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

serdecznie zaprasza

osoby zainteresowane ideą rodzicielstwa zastępczego

na obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

„Moja rodzina - mój świat” 

które odbędą się w dniu 27 maja  2017 roku

Osiny 22 -  Myszogród

rozpoczęcie obchodów o godzinie 11:00

 

 

Program obchodów:

1. Rozpoczęcie obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - godz. 1100

2. Szkolenie – godz.1130-1230

- rodziny zastępcze -  „Ważne elementy procesu usamodzielnienia”

- młodzież - „Rozwiń skrzydła”

- zajęcia plastyczne dla dzieci pt. „Bawmy się kolorami”- godz. 1130-1230

3. Warsztaty - godz. 1230-1430

-  kulinarne

-  z robotyki

Czas relaksu dla rodziców

4. Przerwa na posiłek o godz. 1430-1530

5. Zabawa w podchody, łucznictwo, zabawa przy muzyce - godz. 1530-1700  

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates