Zaproszenie do składania ofert - program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc

włącz .

 

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego

dla osób stosujących przemoc

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia w 2017r. programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Szczegóły zapytania ofertowego...

Załączniki...

Zaproszenie do składania ofert - prawo jazdy kat. B

włącz .

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją projektu "Lepszy start" w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 12 uczestników projektu.

Szczegóły zapytania ofertowego...

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...

PRZYDATNE LINKI

włącz .

      W związku z wydaniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rekomendowanych trzech pozycji książkowych, pt.:

  •  Asystentura rodziny, rekomendacje metodyczne i organizacyjne,
  • Rodzinna piecza zastępcza - poradnik praktyczny,
  • Sprawozdanie Rady Państw Morza Bałtyckiego 2015 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zachęca do zapoznania się z w/w publikacjami.

Książki są dostępne pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem

Zaproszenie do składania ofert - usługa sprzątania

włącz .

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów oraz korytarzy PCPR-u.

Szczegóły zapytania ofertowego...

Załącznik nr 1...

Unieważnienie zapytania ofertowego - usługa sprzątania

włącz .

   Unieważnia się zapytanie ofertowe dotyczące usługi sprzątania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

    Powód unieważnienia: wszyscy oferenci złożyli oferty o takiej samej cenie wykonania usługi sprzątania.

Wyrównywanie Różnic Między Regionami III

włącz .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje o możliwości składania w 2017r. wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Szczegóły w zakładce: Wyrównywanie Różnic Między Regionami III.

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

włącz .

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa

psychologicznego indywidualnego i grupowego dla 18 uczestników projektu "Lepszy start".

 

Wynik zapytania ofertowego...

Zaproszenie do składania ofert

włącz .

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją projektu "Lepszy start" w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zaprasza do składnia ofert dotyczących przeprowadzenia zajęć z zakresu poradnictwa psychologicznego indywidualnego i grupowego.

 

Szczegóły Zapytania Ofertowego...

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...

Załącznik nr 3...

 

PCPR Rozpoczyna realizację projektu "Lepszy start"

włącz .

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates