Zaproszenie do składania ofert - usługa sprzątania

włącz .

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów oraz korytarzy PCPR-u.

Szczegóły zapytania ofertowego...

Załącznik nr 1...

Unieważnienie zapytania ofertowego - usługa sprzątania

włącz .

   Unieważnia się zapytanie ofertowe dotyczące usługi sprzątania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

    Powód unieważnienia: wszyscy oferenci złożyli oferty o takiej samej cenie wykonania usługi sprzątania.

Wyrównywanie Różnic Między Regionami III

włącz .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje o możliwości składania w 2017r. wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III".

Szczegóły w zakładce: Wyrównywanie Różnic Między Regionami III.

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

włącz .

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa

psychologicznego indywidualnego i grupowego dla 18 uczestników projektu "Lepszy start".

 

Wynik zapytania ofertowego...

Zaproszenie do składania ofert

włącz .

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją projektu "Lepszy start" w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zaprasza do składnia ofert dotyczących przeprowadzenia zajęć z zakresu poradnictwa psychologicznego indywidualnego i grupowego.

 

Szczegóły Zapytania Ofertowego...

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...

Załącznik nr 3...

 

PCPR Rozpoczyna realizację projektu "Lepszy start"

włącz .

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 28.09.2016r.

włącz .

   Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie

ul. Ozdowskiego 1a

09-500 Gostynin

Wymagania i załączniki:

Ogłoszenie.

Kwestionariusz osobowy

Unieważnienie naboru na stanowisko urzędnicze - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 01.08.2016r.

włącz .

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności unieważnia  zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2016r.  na nabór na stanowisko urzędnicze  - Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin.

Powodem unieważnienia jest to, iż:

- nie wpłynęła żadna oferta.

STOP PRZEMOCY !!!

włącz .

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates