Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

włącz .

Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych 

   Informujemy, iż w dniu 10.07.2017r. (tj. poniedziałek) w godzinach 1600- 1730 w sali rehabilitacyjnej Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a będzie miał dyżur Powiatowy Rzecznik Osób Niepełnosprawnych.

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

włącz .

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na usługę z zakresu sprzątania i utrzymania

w czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy PCPR-u.

Wynik zapytania ofertowego....

 

Zapytanie ofertowe - kurs komputerowy

włącz .

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA KURSU KOMPUTEROWEGO

 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją projektu "Lepszy start" w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia kursu komputerowego dla uczestników projektu "Lepszy start".

Szczegóły oferty...

Załączniki...     

 

Zapytanie ofertowe - usługa sprzątania

włącz .

   

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów i korytarzy PCPR-u.

Szczegóły zapytania ofertowego...

Załącznik nr 1...

Zapraszamy

włącz .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

serdecznie zaprasza

osoby zainteresowane ideą rodzicielstwa zastępczego

na obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

„Moja rodzina - mój świat” 

które odbędą się w dniu 27 maja  2017 roku

Osiny 22 -  Myszogród

rozpoczęcie obchodów o godzinie 11:00

 

 

Program obchodów:

1. Rozpoczęcie obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - godz. 1100

2. Szkolenie – godz.1130-1230

- rodziny zastępcze -  „Ważne elementy procesu usamodzielnienia”

- młodzież - „Rozwiń skrzydła”

- zajęcia plastyczne dla dzieci pt. „Bawmy się kolorami”- godz. 1130-1230

3. Warsztaty - godz. 1230-1430

-  kulinarne

-  z robotyki

Czas relaksu dla rodziców

4. Przerwa na posiłek o godz. 1430-1530

5. Zabawa w podchody, łucznictwo, zabawa przy muzyce - godz. 1530-1700  

 

Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy

włącz .

   

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, informuje iż w dniu 18 maja 2017r. o godz. 16.00 odbędzie się spotkanie grupy wsparcia kobiet doznających przemocy. Miejsce spotkania to siedziba PCPR-u przy ulicy Ozdowskiego 1a w Gostyninie.

    Program przeznaczony jest dla kobiet, które są ofiarami przemocy domowej. Grupa ma charakter otwarty i cykliczny - spotkania będą odbywać się raz w miesiącu. Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i bezpłatne. Obowiązuje zasada dyskrecji.

    Głównym celem grupy wsparcia jest podejmowanie działań w kierunku zatrzymania przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych.

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego - kurs kosmetyczny

włącz .

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu kosmetycznego

dla uczestników projektu "Lepszy start".

 

Wynik zapytania ofertowego...

 

informacja o wynikach zapytania ofertowego - kursy zawodowe

włącz .

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursów: pracownik ds. kadr i płac, florystycznego dla uczestników projektu "Lepszy start".

 

Wynik zapytania ofertowego....

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego - nauka języka angielskiego

włącz .

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na przeprowadzenie indywidualnych zajęć

z zakresu nauki języka angielskiego dla 8 uczestników projektu "Lepszy start"

 

Wynik zapytania ofertowego...

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates