Zaproszenie do składania ofert - program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc

włącz .

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego

dla osób stosujących przemoc

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia w 2017r. programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Szczegóły zapytania ofertowego...

Załączniki...

Uwaga Studenci!

włącz .

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Modułu II, tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - będą przyjmowane w terminie 01.03.2017r. - 30.03.2017r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

    Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej w zakładce "Aktywny Samorząd" lub w siedzibie PCPR, przy ul. Ozdowskiego 1A.

program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

włącz .

 

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO - EDUKACYJNYCH DLA OSÓB

STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w okresie od marca do czerwca 2017r. będzie realizowało program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie osoby zobowiązane przez Sąd, Prokuraturę, Zespoły Interdyscyplinarne, Policję, Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodki Pomocy Społecznej i kuratorów, a także osoby zgłaszające się dobrowolnie, które pragną przemiany i polepszenia relacji w rodzinie.

Kandydaci do programu nie mogą mieć aktywnych objawów choroby psychicznej, muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających oraz powinni przyznawać się do stosowania przemocy. Osoby, u których rozpoznano uzależnienie od alkoholu lub narkotyków w pierwszej kolejności powinny być skierowane na terapię uzależnienia.

Konsultacje oraz zajęcia są bezpłatne, a uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ich odbyciu.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA

Unieważnienie zapytania ofertowego - przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego

włącz .

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie unieważnia zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

zaproszenie

włącz .

Zaproszenie do składania ofert - inspektor nadzoru budowlanego

włącz .

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na pełnienie w 2017 roku funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi, w związku z likwidacją barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie powiatu gostynińskiego.

Szczegóły zapytania ofertowego...

Formularz oferty...

 

Zaproszenie do składania ofert - program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc

włącz .

 

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia programu korekcyjno-edukacyjnego

dla osób stosujących przemoc

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia w 2017r. programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Szczegóły zapytania ofertowego...

Załączniki...

Zaproszenie do składania ofert - prawo jazdy kat. B

włącz .

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją projektu "Lepszy start" w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 12 uczestników projektu.

Szczegóły zapytania ofertowego...

Załącznik nr 1...

Załącznik nr 2...

PRZYDATNE LINKI

włącz .

      W związku z wydaniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rekomendowanych trzech pozycji książkowych, pt.:

  •  Asystentura rodziny, rekomendacje metodyczne i organizacyjne,
  • Rodzinna piecza zastępcza - poradnik praktyczny,
  • Sprawozdanie Rady Państw Morza Bałtyckiego 2015 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zachęca do zapoznania się z w/w publikacjami.

Książki są dostępne pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates