Zaproszenie do składania ofert - kursy zawodowe

włącz .

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursów zawodowych

 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją projektu "Lepszy start" w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia kursów/szkoleń zawodowych dla uczestników projektu "Lepszy start".

Szczegóły zapytania ofertowego + załączniki...

 

Zaproszenie do składania ofert - usługa sprzątania

włącz .

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów oraz korytarzy PCPR-u.

 

Szczegóły zapytania ofertowego...

Załącznik nr 1...

Wynik zapytania ofertowego - poradnictwo psychologiczne

włącz .

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa

psychologicznego indywidualnego i grupowego dla 18 uczestników projektu "Lepszy start".

 

Wynik zapytania ofertowego...

  

zapytanie ofertowe - poradnictwo psychologiczne

włącz .

 

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją projektu "Lepszy start" w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia zajęć z zakresu poradnictwa psychologicznego indywidualnego i grupowego.

Zapytanie ofertowe...

Załączniki do zapytania ofertowego...

Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

włącz .

       

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w dniu dzisiejszym (20.11.2017r.) dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych nie odbędzie się. O terminie kolejnego dyżuru poinformujemy.

 

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego - transport do Warszawy

włącz .

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego dotyczącego usługi transportu

do Warszawy dla uczestników projektu "Lepszy start".

 

Wynik zapytania ofertowego...

 

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi transportu do Warszawy

włącz .

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE USŁUGI - TRANSPORT DO WARSZAWY

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją projektu "Lepszy start" w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zaprasza do składania ofert dotyczących usługi - transportu 20 osób uczestniczących w wyjeździe do Warszawy.

 

Szczegóły oferty...

Załączniki do oferty...

 

Wynik konkursu plastycznego pt. "Rodzina potrzebna od zaraz"

włącz .

       

        Gratulujemy zwycięzcom  konkursu plastycznego na plakat promujący rodzicielstwo zastępcze pt. „Rodzina potrzebna od zaraz”. Jury konkursowe miało trudny wybór, ponieważ na konkurs wpłynęło aż 70 przepięknych prac :) Dn. 25.10.2017r. w godz. 9.30- 10.00 nastąpi wręczenie nagród. Natomiast dn. 27.10.2017r. na godz. 15.00 zapraszamy na otwarcie wystawy pokonkursowej w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie. :)Dla każdego będzie coś słodkiego oraz drobne upominki dla uczestników konkursu. Dziękujemy pracownikom MCK Gostynin za pomoc w ocenie prac oraz w organizacji wystawy. Serdeczne podziękowania również dla pana Rafała Gościniaka za wykonanie fotografii prac konkursowych. Jeszcze raz składamy Gratulacje dla zwycięzców !!!

 

Link do wyników: 

https://www.facebook.com/pg/fundacjafrida1/photos/?tab=album&album_id=1015148321958311

 

Wynik zapytania ofertowego - warsztaty z zakresu autoprezentacji

włącz .

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych

z zakresu autoprezentacji dla uczestników projektu "Lepszy start".

 

Wynik zapytania ofertowego...

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates