Zapytanie ofertowe - warsztaty poradnictwa prawnego

włącz .

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW PORADNICTWA PRAWNEGO 

                 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją projektu "Lepszy start" w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów poradnictwa prawnego.

Szczegóły zapytania ofertowego...  

Załączniki...

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy

włącz .

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

 

Dnia 20-07-2017r. (czwartek) o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy. Miejsce spotkania to siedziba PCPR – u przy ulicy Ozdowskiego 1a w Gostyninie.

Program przeznaczony jest dla osób, które doświadczają przemocy i związanych z nią trudnych doświadczeń. Grupa ma charakter otwarty i cykliczny – spotkania będą odbywać się w każdy trzeci czwartek miesiąca (1 raz w miesiącu o godzinie 16.00).

Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i bezpłatne.

Głównym celem grupy wsparcia jest podejmowania działań w kierunku zatrzymania i przeciwdziałania przykrym konsekwencjom przemocy w rodzinie poprzez np: zwiększanie świadomości przysługujących praw, umacnianie poczucia własnej wartości, pogłębianie wglądu w trudne sytuacje, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, odnajdywanie poczucia wsparcia wśród osób doświadczających podobnych trudności.

Zapraszamy!

 

Ogłoszenie - nabór kandydatów na rodziny zastępcze

włącz .

  

RODZINA NA ZASTĘPSTWO

MIŁOŚĆ NA ZAWSZE

I TY MOŻESZ STWORZYĆ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

poszukuje rodzin chętnych przyjąć na siebie obowiązki rodziców zastępczych.

     Ogłaszamy nabór kandydatów gotowych stworzyć jedną z form opieki zastępczej       

dla dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą dalej przebywać ze swoimi rodzicami biologicznymi.

 Osoby zainteresowane zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu         

dla kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka

lub dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

 

Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: 8 września 2017r.

Powiat Gostyniński zapewni świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania przyjętego do rodziny dziecka.

 

Jeśli jesteś zainteresowany prosimy o kontakt:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

ul. Ozdowskiego 1A, 09 – 500 Gostynin

tel. 24 235 22 92

 

Wynik zapytania ofertowego - kurs komputerowy

włącz .

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu komputerowego dla uczestników projektu "Lepszy start".

 

Wynik zapytania ofertowego...

Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

włącz .

Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych 

   Informujemy, iż w dniu 10.07.2017r. (tj. poniedziałek) w godzinach 1600- 1730 w sali rehabilitacyjnej Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a będzie miał dyżur Powiatowy Rzecznik Osób Niepełnosprawnych.

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego

włącz .

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na usługę z zakresu sprzątania i utrzymania

w czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy PCPR-u.

Wynik zapytania ofertowego....

 

Zapytanie ofertowe - kurs komputerowy

włącz .

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA KURSU KOMPUTEROWEGO

 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją projektu "Lepszy start" w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia kursu komputerowego dla uczestników projektu "Lepszy start".

Szczegóły oferty...

Załączniki...     

 

Zapytanie ofertowe - usługa sprzątania

włącz .

   

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów i korytarzy PCPR-u.

Szczegóły zapytania ofertowego...

Załącznik nr 1...

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates