Zapytanie ofertowe - prawo jazdy kat. B

Dominika Molik włącz .

 

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kategorii B.

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją projektu "Lepszy start" w ramach Osi priorytetowej IX wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B dla 10 uczestników projektu.

Zapytanie ofertowe...

Załączniki...

 

Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

Dominika Molik włącz .

Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych 

   Informujemy, iż w dniu 22.01.2018r. (tj. poniedziałek) w godzinach 1530- 1630 w sali rehabilitacyjnej Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a będzie miał dyżur Powiatowy Rzecznik Osób Niepełnosprawnych. 

 

Wynik zapytania ofertowego - kurs zawodowy - operator koparko-ładowarki

Dominika Molik włącz .

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu operator koparko-ładowarki kl. III

dla uczestnika projektu "Lepszy start".

Wynik zapytania...

 

Wynik zapytania ofertowego - kurs zawodowy - wózki widłowe

Dominika Molik włącz .

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu kierowca wózków widłowych

dla uczestników projektu "Lepszy start".

Wynik zapytania...

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego - usługa sprzątania

włącz .

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na usługę sprzątania.

Informacja...

Zaproszenie do składania ofert - kursy zawodowe

włącz .

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursów zawodowych

 

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją projektu "Lepszy start" w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia kursów/szkoleń zawodowych dla uczestników projektu "Lepszy start".

Szczegóły zapytania ofertowego + załączniki...

 

Zaproszenie do składania ofert - usługa sprzątania

włącz .

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert dotyczących wykonania usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów oraz korytarzy PCPR-u.

 

Szczegóły zapytania ofertowego...

Załącznik nr 1...

Wynik zapytania ofertowego - poradnictwo psychologiczne

włącz .

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa

psychologicznego indywidualnego i grupowego dla 18 uczestników projektu "Lepszy start".

 

Wynik zapytania ofertowego...

  

zapytanie ofertowe - poradnictwo psychologiczne

włącz .

 

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją projektu "Lepszy start" w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia zajęć z zakresu poradnictwa psychologicznego indywidualnego i grupowego.

Zapytanie ofertowe...

Załączniki do zapytania ofertowego...

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates